LIDT OM PSYKOLOG KLARA KNUDSEN

Inden jeg valgte at blive selvstændig og oprette psykologvirksomhed, var jeg i 10 år ansat hos PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) ved Tønder kommune, beskæftiget med pædagogisk-psykologisk rådgivning af børn, unge, forældre, pædagoger, lærere og ledere samt supervision af nye psykologkolleger og andre faggrupper.

 

LEKTOR I PSYKOLOGI

Ansættelse på UC Syd i Haderslev,  lektor i psykologi. Undervisning af lærerstuderende, i en periode også sygeplejestuderende, samt på diverse diplomuddannelser. Med til at starte op og gennemføre studierådgivning for de lærerstuderende; afholdt kurser bl.a. ift. eksamensangst.

Beskikket censor ved læreruddannelsen.

Speciale på kandidatstudiet: “Læringspsykologi og netkommunikation” under vejledning af prof. Niels Egelund, med udgangspunkt i min deltagelse i etablering af netundervisning på læreruddannelsen.

DISPUK

Træning og supervision hos DISPUK (Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation), Århus.

AMU CENTER SØNDERJYLLAND

Ansættelse på AMU Center Sønderjylland i Kvalitetsafdelingen, hvor undervisningen relaterede til ISO 9000-certificering i sønderjyske virksomheder, GRAM, Danfoss, ECCO, LINAK, HYDRO m.fl. Deltagelse i diverse EU-projekter, fx. i samarbejde med ECCO, med aktiviteter bl.a. i Portugal. Pædagogikum DEL (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse) med afsluttende projekt “Quality and Environment Development in the European Shoe industry Based on Personal Quality and Environement Awareness”.

AFDELINGSLEDER I LABORATORIE

Ansættelse i Udviklingsafdelingen hos Brdr. Hartmann i Tønder, laboratorie-funktioner, samt arbejdsleder for 15 ansatte i drifts-laboratoriet.

Uddannet kvalitets-auditor. Ledertræning på DIEU.

MEDICINALINDUSTRIEN

Ansættelse hos Lundbeck Medicin i Valby på laboratoriet.

Laborantskolen i Hovedstadsområdet, Krimsvej på Amager, uddannet biologi-, kemi- og fysiklaborant. Herefter ansat hos Statsprøveanstalten (nu Force-instituttet) i København.

Uddannelse

2001

Diplomuddannelse i psykologi – Danmarks Pædagogiske Universitet.

2004

Psykologisk kandidatuddannelse ved Danmarks Pædagogiske Universitet i Århus.

2007

Lektor i psykologi

2008

2-årig uddannelse i kognitiv terapi for voksenområdet, hos Kognitiv Terapi Center i Århus.

2011

Autoriseret af Psykolognævnet i maj 2011

2016

 

2019 

 

 

2023 

Masterkursus “Naturen som ressource i behandling og sundhedsfremme” ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Masterkursus “Programmer og aktiviteter for naturbaseret sundhedsfremme og behandling for forskellige målgrupper” ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Grundkursus i Klinisk Hypnose del 1 og del 2 ved Dansk Psykologforening, psykologfagligt selskab for klinisk hypnose.

Hypnose med børn og unge, kursus v. Anna Knakkergaard