TERAPIFORM

TERAPIFORM

Jeg indtænker og – når det er hensigtsmæssigt – bruger gerne naturen i de samtaler, terapi og supervision, jeg tilbyder i min praksis.
Der kan ganske givet foregå mange gode samtaleforløb ved én-til-én sessioner i et hyggeligt kliniklokale.
Jeg har dog i de senere år fundet belæg for at inddrage naturen som værktøj i behandlingen, og har i 2016 taget modulet “Naturen som ressource i behandling og sundhedsfremme” og i 2019 modulet “Programmer og aktiviteter for naturbaseret sundhedsfremme og behandling for forskellige målgrupper” ved Københavns Universitet, med diverse praktiske eksempler på sundhedsfremme og terapeutiske, naturbaserede aktiviteter for forskellige målgrupper, koblet med relevante teorier.
Natur giver ro i sindet, og forskningen viser da også, at naturen har en mentalt helsebringende virkning.
To professorer i miljøpsykologi, Rachel og Stephan Kaplan, kalder ligefrem naturen for “en ladestation for de mentale batterier”. 

Der er evidens for at brug af naturen i behandlingen, bl.a. kan medvirke til

  • hurtigere restitution
  • bedring af fysisk tilstand
  • reducering af smerte
  • hurtigere stress-reduktion
  • forbedret humør
  • reduceret depression
  • reduceret aggression 

Jeg vil bestræbe mig på, at arbejde omhyggeligt med naturens effekt, når jeg tilrettelægger et naturterapeutisk program.

Det skal dog pointeres, at ikke alle mennesker er trygge i naturen, og de opsøger den måske sjældent, hvilket kan gøre det svært at bruge naturens effekt på netop deres psykiske velvære.

Eksempel på interesseområder

Hvad er det for nogen mekanismer, der gør os mentalt afhængige af apps og sociale medier?
Dette spørgsmål har optaget mig mere og mere, i takt med at jeg har mødt mange, både små børn, skoleelever, unge, forældre m.fl., hvor digital afhængighed giver stress, søvn- og koncentrationsbesvær, og ikke mindst nedsat evne til nærvær og empati. Mangel på sociale færdigheder ses efterhånden som en konsekvens af, at smartphones og sociale medier har overtaget menneskelige relationer og interaktioner i “den virkelige verden”.  

Et vigtigt parameter at arbejde med i behandlingen, handler om behovskontrol, og at få nogle værktøjer til at genvinde kontrollen, så man tager mere styring over egen tilværelse. Få hjælp til sundere digitale vaner, fx gennem formulering af livshistorier, arbejde med modellen “Sundhedsflowet” og træning i bevidst nærvær, som er nogle af behandlingsmulighederne.