TERAPIFORM

Jeg indtænker og – når det er hensigtsmæssigt – bruger gerne naturen i de samtaler, terapi og supervision, jeg tilbyder i min praksis.
Der kan ganske givet foregå mange gode samtaleforløb ved én-til-én sessioner i et hyggeligt kliniklokale.
Jeg har dog i de senere år fundet belæg for at inddrage naturen som værktøj i behandlingen, og har i 2016 taget modulet “Naturen som ressource i behandling og sundhedsfremme” og i 2019 modulet “Programmer og aktiviteter for naturbaseret sundhedsfremme og behandling for forskellige målgrupper” ved Københavns Universitet, med diverse praktiske eksempler på sundhedsfremme og terapeutiske, naturbaserede aktiviteter for forskellige målgrupper, koblet med relevante teorier.
Natur giver ro i sindet, og forskningen viser da også, at naturen har en mentalt helsebringende virkning.
To professorer i miljøpsykologi, Rachel og Stephan Kaplan, kalder ligefrem naturen for “en ladestation for de mentale batterier”. 

Der er evidens for at brug af naturen i behandlingen, bl.a. kan medvirke til

  • hurtigere restitution
  • bedring af fysisk tilstand
  • reducering af smerte
  • hurtigere stress-reduktion
  • forbedret humør
  • reduceret depression
  • reduceret aggression 

Jeg vil bestræbe mig på, at arbejde omhyggeligt med naturens effekt, når jeg tilrettelægger et naturterapeutisk program.

Det skal dog pointeres, at ikke alle mennesker er trygge i naturen, og de opsøger den måske sjældent, hvilket kan gøre det svært at bruge naturens effekt på netop deres psykiske velvære.

Terapeutiske samtaler i naturen

En form for psykologsamtale der opleves som behagelige af mange mennesker, er gåture fx i Soldaterskoven, Draved Skov eller andre naturområder, som vi er så heldige at have rigtig mange af her i vores område. Rammerne er med til at give en naturlig afslappende effekt. Turen foregår som en terapeutisk samtale mellem os, og mange oplever at kunne være mere til stede og opmærksom i disse rammer med dejlig natur og frisk luft. Skulle vi møde andre på vores tur, fortsætter vi bare samtalen når vi er alene igen. Er du afhængig af fx en rollator, finder vi en rute med passende jævnt underlag og rigelige muligheder for hvile undervejs. Vi kan mødes ude på stedet eller jeg kan afhente dig.