TERAPIFORM

 

Et nyere værktøj/metode i behandlingen i min praksis er såkaldt klinisk hypnoseterapi, der af mange opleves som en yderst behagelig, ofte hurtig og en virksom metode, fx i forbindelse med fobier, rygestop mv. Behandlingen kræver, at man er motiveret og at det er klienten selv, der formulerer hvad der skal arbejdes hen imod.

Klienten skal selv ønske at blive hypnotiseret. Der er ikke noget “hokus-poker” ved metoden, og man vil altid kunne huske bagefter, hvad der er sket under hele forløbet.   

Der kan dog være nogle problemstillinger der ikke er egnet til hypnoseterapi, dette afklares ved en grundig forberedende samtale.  

 

 

 Terapeutiske samtaler i naturen

Når det er hensigtsmæssigt og et ønske fra klienten, bruger jeg også naturen i de samtaler, terapi og supervision, jeg tilbyder i min praksis.

Der kan ganske givet foregå mange gode samtaleforløb ved én-til-én sessioner i et hyggeligt kliniklokale men natur giver ro i sindet, og forskningen viser da også, at naturen har en mentalt helsebringende virkning.
To professorer i miljøpsykologi, Rachel og Stephan Kaplan, kalder ligefrem naturen for “en ladestation for de mentale batterier”.